نوروزتان مبارک :: وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

قدری صبور باش که
این نیز بگذرد
این روز های زرد و غم انگیز بگذرد
آری
بهار پشت زمین لانه کرده است
چیزی نمانده که پاییز بگذرد

محبـوب ترین ها
نظر شما عزیزان
بـه قلـم

نوروزتان مبارک

پنجشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۰۱:۱۳ ب.ظ
دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه
دلتو بتکون
از حرفا
بُغضا
آدما
دلتو بتکون از هرچی که تو این یک سال ...
یادش دلتو به درد آورد
از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود
از نفهمیدنِ اونایی که همیشه فهمیدیشون
دلتو بتکون از کوتاهی های خودت
اگه با یه
"
ببخشید! من هم مقصر بودم" یکی رو آروم می کنی
آرومش کن
دلتو بتکون.. یه نفسِ عمیق بکش
سلام بده به بهار
به اتفاقای خوب
به خودت قول بده تو سالِ جدید
بیشتر دوست داشته باشی
بیشتر باشی
بیشتر بخندی


و انشاء الله سال جدید که درراه است سالی باشد که آقا امام زمان (عج) ظهور نماید و بهار در بهار باشد

بیا ای بهار گم شده ام
بیا! ای بهار گم شده ام...بیا تا با یاس ها هم صدا شویم بیا تا در شهر پاکی ها قدم بزنیم. بیا تا بوی عطر سجاده ها را بفهمیم.
بیا و دلتنگی مان را ببین. بیا تا از صبح های جمعه بگوییم. صبح های جمعه که می آیند و می روند، بدون تو.
بیا تا از حرف های ناگفته بگوییم.
بیا تا دست های آسمانی ات را بگیریم و در دریای پر مهرت شنا کنیم.
بیا و ببین نرگس های باغچه به انتظارت نشسته اند. بیا...بیا
!


 • ۹۲/۱۲/۲۲
 • ندا خاوری

بهار

حضرت مهدی

عید نوروز

گل واژه های دوستای عزیز (۱۵)

ما بدهکاریم به یکدیگر

به تمام دوستت دارم های ناگفته ای

که پشت دیوار غرورمان ماندند

و ما آن ها را بلعیدیم

تا نشان دهیم  منطقی هستیم.
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﻧﮕﻮ :
١ (ﺍﺯﺕ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ٢ (ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺼﺤﺒﺖ ﻧﺸﻮ:
١ ( ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺸﮑﺮ ٢ (ﻭﺭﺍﺝ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﻝ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻦ :
١ ( ﭘﺪﺭ ٢ ( ﻣﺎﺩﺭ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﻭ ﻧﮕﻮ :
١ (ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ٢ (ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺴﻢ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﻭ ﻧﮑﻦ :
١ (ﺩﺭﻭﻍ ٢ ( ﻏﯿﺒﺖ
… ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻦ :
١ (ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ٢ ( ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭ :
١ (ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ٢ ( ﺩﻋﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﺭ :
١ (ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭ ٢ (ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﺖ ﺭﻭ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ :
١ (ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ٢ ( ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﺏ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪ:
١ ( ﺻﺪﺍﻗﺖ ٢ (ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ

پاسخ:
ممنون.خیلی جالب بود.
سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،
نه مرگ ،
نه ترس ،
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم ؛

"تقدیم به همه مادران دنیا..."
پاسخ:

پیشانیش را ببوسید
قربون صدقه اش بروید...ﻣﺎدر را میگویم...!

گاهى هم براى مادرﻣﺎدرى کنید

همیشه

در سختی ها به خودم میگفتم : این نیز بگذرد ....

هنوز هم میگویم !

اما .... حال میدانم ؛

آنچه میگذرد عمرِ من است ،

نه سختی ها ... !!!
کاﺵ ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ........ ﺩﻟﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻥ ﻓﻘﻂ ....... ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﺳﮑﻮﺕ ﺳﺨﺮﻩ ﻫﺎ ....... ﺣﺮﻑ ﺩﻻﯼ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﺖ ......ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﻭﺡ ﻣﮑﺮﻭﺡ ﺯﻣﯿﻦ ........ ﺍﺯ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺩﻡ ﻧﻤﯿﺰﺩ
ﻭﺍﺳﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻏﻤﺶ ...... ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺰﺩ
علم روانشناسی می گوید :

وقتی یک نفر خیلی میخندد حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده بدانید او از درون عمیقأ غمگین است

اگر یک نفر خیلی می خوابد بدانید که تنهاست

اگر یک نفر کم حرف می زند سریع حرفش را می گوید و دوباره سکوت می کند بدانید رازی درسینه دارد

وقتی یک نفر نمی تواند گریه کند بدانید ضعیف است

وقتی یک نفربا یک روال غیرعادی وحجم زیاد غذا می خورد بدانید که تحت تنش است

وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه می کند یعنی رقیق القلب و معصوم است

وقتی یک نفر سریع بخاطر چیزهای کوچک عصبانی می شود یعنی درگیر عشق است .
پاسخ:
مشخصه که این ها صد در صد نیست.

برای بعضی دردها

نه میتوان گریه کرد

نه میتوان فریاد زد

برای بعضی از دردها فقط میتوان نگاه کرد

لبخند زدو بیصدا شکست .......


وقتی تنهائیم به دنبال دوست می گردیم

پیدایش که کردیم ،دنبال عیب هایش میگردیم،

وقتی از دستش دادیم ،در تنهایی به دنبال خاطراتش می گردیم،

مراقب قلب ها باشیم،هیچ چیز آسانتر از قلب نمی شکند.

  "ژان پل سارتر"


پاسخ:
دوستان من،مثل گندمند! یعنی یک دنیابرکت ونعمت، نبودن شان،قحطی وگرسنگی است
ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم دراطرافم موج میزند
مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد . . .

4دعای تحویل سال:

اول:دعا برای ظهور آن بی مثال

دوم:تمام ملت بی ضرر و بی ملال

سوم:رسیدن ما ها به قله های کمال

چهارم:تمام جیب ها پر از پول اما حلال

سال نو مارک

 • فدایی امام خامنه ای
 • یکی انگار

  داره دل رو

  به یه جای غریبی می کشونه

  اون که با چادر خاکی

  گناهای همه رو می پوشونه

  انگاری دست خودم نیست

  انگاری داره دلم باز بهونه

  چش گریون ، مثل بارون

  می چیکن اشکای من دونه دونه

  تا می خواد پا بذارم رو

  عهدی که بسته دلم توی حرم

  یکی دستاشو میذاره

  دوباره مثل قدیما رو سرم

  نمیذاره ، که دوباره

  من بمونم و دل دربدرم

  " خواننده :حامد زمانی"  سلام.
  ان شاءالله. برای شمام همین طور....
  رشد و تعالی و خدایی شدن بهترین سرنوشته ؛
  چه سرنوشتی بالاتراز این در زمره عصر ظهور یار باشیم....
  اللهم عجل لولیک الفرج.
  یا زهرای اطهر(س)
  پاسخ:
  سلام.ممنون از حضورتان.انشاالله که سالی خوب در پیش داشته باشید.
  سلام دوست من ممنون از همراهیتان امیداوارم سال خوب و پررونقی پیش رو داشته باشید.
  پاسخ:
  سلام.ممنون از محبتتون.پایدار باشید.


  ایست !

  آیا شما همه ی گندم ها را به یه اندازه می چینید یا به اندازه ی نیازتون؟؟؟

 • زهرا علی بخشی
 • باز هفت سین سرور
  ماهی و تنگ بلور
  سکه و سبزه و آب
  نرگس و جام شراب
  باز هم شادی عید
  آرزوهای سپید
  باز لیلای بهار
  باز مجنونی بید
  باز هم رنگین کمان
  باز باران بهار
  باز گل مست غرور
  باز بلبل نغمه خوان
  باز رقص دود عود
  باز اسفند و گلاب
  باز آن سودای ناب
  کور باد چشم حسود
  باز تکرار دعا
  یا مقلب القلوب
  یا مدبر النهار
  حال ما گردان تو خوب
  راه ما گردان تو راست
  باز نوروز سعید
  باز هم سال جدید
  باز هم لاله عشق
  خنده و بیم و امید
  ﻋﯿﺪ،ﻋﻮﺩﺗﯽ ﺍﺳﺖ... ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ  ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﯿﻢ ...
  پاسخ:
  ممنون.جمله ی بسیار  زیبایی بود.
  سلام.واقعاخسته نباشید .بسیارلذت بردم.به منم سربزنید خوشحال میشم.یاعلی مددی
  پاسخ:
  سلام.حتما به وبلاگ زیبای شما سر میزنم.:))

  انتخاب با توست؛ می توانی بگویی :صبح بخیر خدا جون، یا بگویی :خدا بخیر کنه صبح شده!

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی