بایگانی مهر ۱۳۹۳ :: وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

قدری صبور باش که
این نیز بگذرد
این روز های زرد و غم انگیز بگذرد
آری
بهار پشت زمین لانه کرده است
چیزی نمانده که پاییز بگذرد

محبـوب ترین ها
نظر شما عزیزان
بـه قلـم

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۴
مهر


☆シンプル★ のデコメ絵文字مــا آدمــیم یــا کــه شــما☆シンプル★ のデコメ絵文字 این درســت نــیست☆シンプル★ のデコメ絵文字

بــایــد حــســاب مــا و شــما را جـــدا کـــنــند


☆シンプル★ のデコメ絵文字حـــتی کـــبوتران همـــگی خوب واقــفــند☆シンプル★ のデコメ絵文字

در آســمان صـــحن تـــو بـــاید دعـــا کنــند


☆シンプル★ のデコメ絵文字در آســمان شـــهر، تـــو  پـــیدا ترین کســی☆シンプル★ のデコメ絵文字

بـــاید کــه جای جای شمــا را طـــلا کــنند


☆シンプル★ のデコメ絵文字مــن حــدس مــی زنــم که دری در بهشـــت را ☆シンプル★ のデコメ絵文字

هـــم از بــرای نام تـــو {باب الرضـــا (ع)} کنـــند


☆シンプル★ のデコメ絵文字تـــرکیب آســـمان و زمـــینی، نمی شــودـ☆シンプル★ のデコメ絵文字

ابـــیات حــق مطلـــبتان را ادا کـــننـــد☆シンプル★ のデコメ絵文字


{السلامُ علیک یا علی بن موسی الرضا(ع)}顔文字(≧∇≦) のデコメ絵文字کـــآش کِــنآرِ پَـــنجِـــره فــولآدت..یِک لَـــحظــه سُــــکــوت بـــودُ مَــن بـــودمــُ تـــــو..  • ندا خاوری
۱۳
مهر


خوشحال باش ..
 و لبخند بزن ..
 فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
 قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
 قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
 قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
 قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن 
قبل از تنفر » عشق بورز

 زندگی این است … احساسش کن،
 زندگی کن و لذت ببر..
  • ندا خاوری