بایگانی دی ۱۳۹۳ :: وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

قدری صبور باش که
این نیز بگذرد
این روز های زرد و غم انگیز بگذرد
آری
بهار پشت زمین لانه کرده است
چیزی نمانده که پاییز بگذرد

محبـوب ترین ها
نظر شما عزیزان
بـه قلـم

۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۷
دی


آدمای زنده 

به گل و محبت نیاز دارن 

و مرده ها به فاتحه 

ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم!

به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون 

ولی راحت فاتحه زندگی بعضیا رو میخونیم !

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست

بیائیم ساده ترین چیز رو ازهم دریغ نکنیم:

#محبت#

  • ندا خاوری
۰۱
دی

که می ترسانَدَت از من؟؟؟


رها کن آن خدای دور


آن نامهربان معبود


منم پروردگار مهربانت ؛ خالقت...

  • ندا خاوری
۰۱
دی

از گم شدن می ترسم و هی بیراهه میروم،

 هی میدوم درون کوچه هایی که تهش بن بست است...

  • ندا خاوری