پــروفایــل مدیـــر :: وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

قدری صبور باش که
این نیز بگذرد
این روز های زرد و غم انگیز بگذرد
آری
بهار پشت زمین لانه کرده است
چیزی نمانده که پاییز بگذرد

محبـوب ترین ها
نظر شما عزیزان
بـه قلـم

اگر روح خـــداونـــدی دمـیده در روان آدم و حــواست

 

پـــس ای مَـردم ،

 

خُـــــدا اینــجاست.....


   خُـــــدا در قلــ今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字ـــب انـسانهاسـت...