بایگانی شهریور ۱۳۹۲ :: وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

وبسایت شخصی ندا خاوری

قدری صبور باش که
این نیز بگذرد
این روز های زرد و غم انگیز بگذرد
آری
بهار پشت زمین لانه کرده است
چیزی نمانده که پاییز بگذرد

محبـوب ترین ها
نظر شما عزیزان
بـه قلـم

۱۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۰
شهریور
چگونه به درون خود بنگریم   !!!

  • ندا خاوری
۲۶
شهریور


پسرکوچکی وارد مغازه شد،کارتن ...


  • ندا خاوری
۲۴
شهریور

یه صلوات

۲۴
شهریور

مدادساز نادان...

  • ندا خاوری
۲۱
شهریور

از مرگ نترسیم!!!

از این بترسیم که وقتی زنده ایم

چیزی درون ما بمیرد به نام "انسانیت"...
  • ندا خاوری
۲۱
شهریور

کوه بلندی بود که لانه عقابی...


  • ندا خاوری
۱۹
شهریور

گروهی مرید جوان از پیر خود خواستند...
  • ندا خاوری
۱۸
شهریور

از روزی که وسوسه ثروت اندوختن به جانش افتاده بود....

   

  • ندا خاوری
۱۶
شهریور

بهلول و سوداگر


روزی سوداگری بغدادی از بهلول...  • ندا خاوری
۱۵
شهریور

پسری همراه با پدرش در کوهستان پیاده روی می کرد که ناگهان...  • ندا خاوری